Návrh obsahu hradlových polí

Návrh FPGA

V dnešních složitých návrzích elektroniky se často s výhodou využívá součástek FPGA pro jejich vysokou úroveň integrace, zjednodušení návrhu a možnost rekonfigurace - upgrade firmware zařízení.

Máme velké zkušenosti s návrhem FPGA, protože je hojně používáme i ve vlastních zařízeních. Zaměřujeme se převážně na obvody firmy Altera, ale jelikož k návrhu využíváme převážně jazyku VHDL, který je do velké míry nezávislý na volbě konkrétního výrobce, je možné použít obvody i jiných výrobců.

Pro obvody Altera máme zakoupeny i některé zajímavé tzv. IP funkce, což jsou knihovny, které zjednodušují tvorbu určitých částí obvodu, proto je možné je velmi rychle začlenit do návrhu. Můžeme použít například PCI Express, klasickou 32 bitovou PCI Master/Target, vysoce konfigurovatelný procesor NIOS II nebo 10/100/1000 Mbit Ethernet a další.

Pokud byste měli zájem o vývoj obsahu pro FPGA, kontaktujte nás.