Vývoj elektroniky

Vývoj elektroniky

Vývojová část naší firmy se v převážné míře zaměřuje na podporu vyráběných zařízení. Jsme schopni nabídnout své kapacity zejména v následujících oborech:

  • Vývoj kompletního zařízení nebo jeho samostatných funkčních částí, zejména v oblasti digitální techniky - např. digitální zpracování videosignálu nebo různé periferie pro PC včetně PCI karet.
  • Návrh DPS – od jednoduchých DPS až po složité vícevrstvé plošné spoje. Pro návrh používáme návrhové prostředí Expedition PCB od firmy Mentor Graphics.
  • Návrh obsahů hradlových polí – nejvíce se zaměřujeme na použití hradlových polí Altera. Máme též zakoupené některé zajímavé IP funkce, jako např. PCI Master/Target 33, PCI-Express 1x/4x nebo NIOS (v hradlovém poli vytvořený procesor, umožňující vysokou konfigurovatelnost vestavěných periferií).
  • Vývoj software – v této oblasti můžeme poskytnout služby ve velmi širokém rozsahu od programování různých typů procesorů až po software pro PC, kde se zaměřujeme hlavně na platformu Microsoft Windows, a můžeme nabídnout vývoj jak aplikací, tak i ovladačů.