Vývoj software

Software, který vyvíjíme, je převážně určen pro podporu zařízení, která pro naše zákazníky vyrábíme, případně pro zařízení z naší vlastní produkce. Jedná se tedy o programy pro řídící mikroprocesory, ovladače pro OS Windows, případně řídící aplikace pro PC, které nastavují nebo komunikují se zařízeními. Máme zkušenosti s různými komunikačními protokoly, s vytvářením vlastních zabezpečených protokolů, programováním jednoduchých základních zavaděčů pro jednotlivá zařízení i složitých řídících aplikací, které ovládají celé síťě zařízení.

Pokud by Vás zajímaly podmínky a naše možnosti podrobněji, kontaktujte nás.